Carolien van Heijst

Carolien van Heijst

Carolien van Heijst studeerde in 2017 af aan Theaterschool De Trap in Amsterdam als theatermaker. Zij regisseert, geeft les en werkt als (trainings)actrice.

Als theatermaker is zij op zoek naar waar het wringt in haarzelf en de wereld om ons heen. Carolien geeft graag een stem aan dat- of diegene waar we liever in een oogwenk aan voorbijgaan. De mislukking, lelijkheid, eenzaamheid, dat we die mogen zien. Zo vertelt ze verhalen over mensen die we links moeten laten liggen omdat ze gruweldaden verrichten en/of onmogelijk zijn voor de samenleving, maar toch ook mens zijn. De wanklank ten tonele brengen, weg van het gepolijste.

Ook heeft ze een grote hang naar stukken met een afwijkende structuur die vragen om een absurdistische speelstijl. Haar werk vertaalt zich vaak naar poëtische beelden met de tekst als leidende partituur.

Haar werk valt het meeste thuis te brengen onder muziek-, bewegings- en documentair theater waarin, als het kan, live muziek altijd een rol speelt.

Zie ook de andere regisseurs